Etiketter har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Herunder vil vi gennemgå forskellige situationer, hvor etiketter er vigtige. Ofte er etikettens formål at informere og oplyse læseren. Ifølge lovgivningen er det i EU også et krav, at mange produkter skal have en label, der oplyser om indhold, produktion mm.

Etiketter findes i mange forskellige materialer, alt efter hvor de skal sidde. De mest almindelige etiketter er klistermærker eller etiketter i tekstil til at sætte i tøj.

Etiketter som oplysning

Etiketter bliver i vid udstrækning brugt til at oplyse og fortælle, hvad et bestemt produkt indeholder. Uanset om det er på madvarer, rengøringsmidler eller i tøj. Det gør det nemmere, for dem der skal bruge produktet at vide præcis hvad det er og indeholder. Fx på madvarer, hvor det er træls at få den helt stærke chilisauce, hvis du bare vil have lidt ketchup. Samtidig kan etiketten angive præcis hvilke ingredienser ketchuppen indeholder og også oplyse om holdbarhedsdato og udløbsdato.

Du kan også bruge etiketter til at oplyse om hvad der er i et bestemt rum. Du kender det helt sikkert fra herre og dametoiletter, hvor symboler tydeligt viser hvem der kan bruge toilettet. Du kan også bruge etiketterne til at minde folk om at vaske hænder eller gå i en bestemt retning.

Etiketter til at skabe sikkerhed

Etiketter er vigtige når det drejer sig om at angive og identificere indhold. Etiketter bliver tit brugt til at sætte uden på beholdere for at fortælle hvad der er indeni. Det kan være i mange forskellige situationer, fx hvis indholdet er giftigt eller farligt. Det kan være ved rengøringsmidler, benzin eller opløsningsmidler. Selvom du måske godt selv ved, hvad der er i en given flaske er det ikke sikkert at din partner, kollega eller barn ved det – og der kan potentielt opstå farlige situationer, hvis vedkommende bruger indholdet forkert.

Godkendelsesmærker er en anden form for etiketter. Værktøj, maskiner og produktionsenheder skal løbende efterses for at sikre, at der ikke er fejl eller mangler. Med et godkendelsesmærke kan teknikeren nemt angive hvornår maskinen sidst er blevet efterset. Når han sætter en etiket på maskinen med dato er han sikret, at andre også kan læse hvornår maskinen igen skal efterses. Det er smart, hvis han ikke altid selv er tilstede og fungerer som dokumentation.

Etiketter som reklame

Når du sælger et produkt vil du gerne have at kunden køber det samme igen, når han/hun igen har behov for at bruge dit produkt. Med en etiket på det du sælger, er det nemt for kunden at huske produktets navn og blive mindet om at købe tilsvarende, når behovet igen opstår. Det kan både være hvis du er producent, at du sætter etiketter på dine ting som en del af brandingen. Men som forhandler er det også oplagt at sætte et label på med dine egne oplysninger.